Discography

… без име (2015, МКЦ/Giljotina/Corpus Delicti)

… without a name (2015, MKC/Giljotina/Corpus Delicti)

Cover

1. Улици без име (Streets without names)
2. Нема генерација (Silent generation)
3. Времиња (Times)
4. Четврток (Thursday)
5. Без компас (No compass)
6. Робот или дете (Robot or a child)
7. Патоказ (Road sign)
8. Денес (Today)
9. Бездна(Abyss)

Сите текстови ги напиша Дени Крстев
All lyrics written by Deni Krstev

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Тапаните ги сними Горан Ристевски во Almost Famous Studio.
Drums recorded by Goran Ristevski in Almost Famous Studio.

Се’ друго сними Дени Крстев во студио 1060 (јуни-август 2015) во Скопје.
Everything else recorded by Deni Krstev in studio 1060 (June – August 2015) in Skopje.

Продуценти: Васко Атанасоски и Дени Крстев.
Produced by Vasko Atanasoski and Deni Krstev.

Дизајн: Кристина Горовска
Artwork: Kristina Gorovska

 

Магла (Сплит со Culture Development, 2014, Направи Заедно/Giljotina)

Fog (Split with Culture Development, 2014, Napravi Zaedno/Giljotina

Магла

Фонија:
A1. Се роди за да плачеш (Born to cry)
A2. Живееш во сомнежи (To live within doubts)
A3. Заспиваш во копнежи (To fall asleep longing)

Culture Development:
B1. We against the world
B2. Erased
B3. Губејќи ја (Losing her)

Сите текстови ги напиша Дени Крстев
All lyrics written by Deni Krstev

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Снимено, едитирано, миксано, продуцирано и мастерирано од Ненад Трифуновски – Трипе (јануари 2014 во MarryPHAT студио и нашето студио во Ѓорче)
Recorded, edited, mixed, produced and mastered by Nenad Trifunovski – Tripe (January 2014 in MarryPHAT studio and our studio in Gjorche)

Дизајн: Кристина Горовска
Artwork: Kristina Gorovska

Превод на англиски: Нина Тунтева
English translations: Nina Tunteva

Мојот Пекол (2013, Направи Заедно/Sixtynine Records/Giljotina/DHP-AK47)

My inferno (2013, Napravi Zaedno/Sixtynine Records/Giljotina/DHP-AK47

fonija-p3kol

1. Излези (Go outside)
2. Сакам да згрешам (I want to sin)
3. Овој ден (This day)
4. Ова не сакам да бидам (This I do not want to be)
5. Се будам пак (I’m waking up again)
6. Мојот пекол (My inferno)
7. Тука си (Here you are)
8. Седам и чекам (Sitting and waiting)
9. Не постојам (I don’t exist)
10. Најдолгиот пат (The longest journey)

Сите текстови ги напиша Дени Крстев
All lyrics written by Deni Krstev

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Снимено, едитирано, миксано, продуцирано и мастерирано од Ненад Трифуновски – Трипе (јули 2013)
Recorded, edited, mixed, produced and mastered by Nenad Trifunovski – Tripe (July 2013)

Вокали на 7ма песна: Тена Рак (Власта Попиќ)
Vocals on track 7: Tena Rak (Vlasta Popic)

Цртеж на омот:Љупка Тантуровска
Cover art: Ljupka Tanturovska

Дизајн: Fitz aka. Feetz (plasticart-2013)
Design: Fitz aka. Feetz (plasticart-2013) 

 

Зелен, сочнев ден (2012, Направи Заедно)

Green, sunny day (2012, Napravi Zaedno) 

fonija3

1. Game Over
2. Зелен, сончев ден (Green, sunny day)
3. Некогаш да бидеме (Ever be)
4. Убивајќи го Парменид (Killing Parmenides)
5. Заминувам II дел (I’m leaving part II)
6. Вечно враќање кон… (Eternal reduction)
7. Сам свој роб (Slave to oneself)
8. Се’ што имам (All I have)
9. Последна елегија на… (Last elegy)
10. Се’ уште жив (Still alive)
11. Тука нема иднина (There’s no future here)
12. Земи некој друг (Take someone else)

Сите текстови ги напиша Дени Крстев
All lyrics written by Deni Krstev

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Снимено, едитирано, миксано, продуцирано и мастерирано од Ненад Трифуновски – Трипе (јули 2011 – февруари 2012)
Recorded, edited, mixed, produced and mastered by Nenad Trifunovski – Tripe (July 2011 – February 2012)

Пратечките вокали ги отпеа Фиц
Backing vocals by Fitz aka. Feetz

Дизајн: Fitz aka. Feetz и Александра Стојаноска (plasticart-2012)
Design: Fitz aka. Feetz and Aleksandra Stojanoska (plasticart-2012) 

Петар Пан Синдром (2010, PMG)

Peter Pan syndrome (2010, PMG) 

fonija2

1. Адам и Ева (Adam and Eve)
2. Мултиплекс Склероза (Multiple sclerosis)
3. Пери-Носи! (Wash it – Wear it)
4. Глува ноќ (Deaf night)
5. Зелен Далтонизам (Green daltonism)
6. Бел тунел (White tunnel)
7. Општествени проблеми (Problems of society)
8. Затворени очи (Closed eyes)
9. Немаме сцена (We have no scene)
10. Живееш за…? (Living for…?)
11. Никогаш повеќе (Never again)
12. Временски парадокс (Time paradox)

Сите текстови ги напиша Дени Крстев
All lyrics written by Deni Krstev

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Снимено, едитирано, миксано, и продуцирано од Ненад Трифуновски – Трипе (март/април 2010)
Recorded, edited, mixed and produced by Nenad Trifunovski – Tripe (March-April 2010)

Мастерирано од Карл Саф
Mastered by Carl Saff

Пратечките вокали ги отпеа Фиц
Backing vocals by Fitz aka. Feetz

Дизајн: Fitz aka. Feetz (plasticart-2010)
Design: Fitz aka. Feetz (plasticart-2010) 

Параноја (2008, s/r)

Paranoia (2008, DIY) 

fonija111

1. Иднина (Future)
2. Марија (Maria)
3. Пропаст (Destruction)
4. Омраза (Hatred)
5. Сеќавања (Remembrances)
6. Заминувам (I’m leaving)
7. НЛО (UFO)
8. Занимација (Relaxation)
9. Сам (Alone)
10. Шмизла (Prep)
11. Далеку (Distantly)
12. Сено (Hay)

 

Сите текстови ги напиша Дени Крстев освен 2, 3, 7 и 12 – Стефан Ристовски
All lyrics written by Deni Krstev, except 2,3,7 and 12 – Stefan Ristovski

Музиката ја напиша Фонија
All music composed by Fonija

Синтисајзер на 8 и 11 – Сашо Јадровски
Keyboards on 8 and 11 – Saso Jadrovski

Снимено, едитирано, миксано, продуцирано и мастерирано од Трајче Митревски и Дарко Поповски – Блуз (18 и 19 јануари 2008)
Recorded, edited, mixed, produced and mastered by Trajce Mitrevski and Darko Popovski – Blues (January 2008)

Дизајн: Дени Крстев
Design: Deni Krstev

*На овој албум на тапани свиреше Боби Цветаноски.
*On this albums Bobi Cvetanoski played the drums.